Jeg er født i 1959, er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi for unge og voksne, og har videre specialiseret mig inden for parterapi.

Jeg har igennem flere år arbejdet med børn og unge med psykosociale problemer både som klinisk psykolog og faglig superviser samt været projektkoordinator på et længerevarende udviklingsprojekt for unge kriminelle.

 

Medlem af

Privat praktiserende psykolog i København siden 2005
Jeg har haft privat praksis i København siden 2005, hvor jeg sideløbende har været tilknyttet Universitetet i Oslo og Universitetsklinikken på København Universitet, som ekstern forskningsassistent. Jeg er tilknyttet Statsforvaltningen som Børnesagkyndig.

Terapi
Som privatpraktiserende psykolog arbejder jeg med individuel terapi, parterapi og gruppeterapi samt familierådgivning. Jeg tilbyder supervision af psykologer og andre faggrupper, både individuelt og i gruppe. Jeg har indenfor de seneste mange år arbejdet rigtig meget med par og parproblematikker, og fået en stor viden og erfaring indenfor dette område. Jeg arbejder ud i fra et relationelt psykodynamisk grundlag.

Mit arbejdsfelt som psykolog
Jeg arbejder med unge og voksne med eksistentielle problemer, problemer i parforholdet, utroskab, akutte krisereaktioner, stresssymptomer, dårlig selvværdsfølelse, angst, depression, selvmordstanker, spiseforstyrrelser, teenageproblemer, overvægtsproblemer, seksuelle problemer, prostitution, problemer med tætte relationer, singler der gerne vil i parforhold, vold og trusler, incest, sygdom og dødsfald.

Erfaring bl.a. som socialpædagog
Jeg har fra tidligere en uddannelse som socialpædagog fra Københavns Socialpædagogisk Seminarium, hvor jeg arbejdet primært med børn/unge og familier samt i børnepsykiatrien.

Adult Attachment Interview (AAI) Coder
Jeg har siden 2004 arbejdet som Adult Attachment Interview (AAI) coder på forskellige forskningsprojekter i Norge og Danmark. Denne forskning har været indenfor områderne Tilknytningsmønstre hos voksne tvillinger, tilknytningsmønstre hos bulimipiger, tilknytningsmønster hos mor i en tidlig mor-barn relation og tilknytningsmønstre hos flygtninge med Post Traumatisk Stress Symptomer.

Integration
Jeg tilbyder samtaleforløb med udenlandske medarbejderer i danske virksomheder og deres familie. Her er fokuset personlige og sociale problemer der kan opstå i forbindelse med at integrere sig i Danmark. Envidere tilbydes danske medarbejdere i udlandet samtaleforløb på skiftvis Skype, telefon og konsultation i klinikken.
Dette kan foregå på engelsk.

Fortrolighed og tavhedspligt
Alle henvendelser behandles fortroligt, og jeg er underlagt psykologlovens tavshedspligt. Som medlem af psykologforeningen arbejder jeg efter de nordiske etikregler.