Lederudvikling

Vejen til et godt lederskab, er i første rekke at have en stærk selvbevidsthed og en god selvindsigt, at kunne kende sig selv på godt og ondt, og vide hvordan man kan handle ud fra dette.
Det at have en bevidshed og egne oplevelser, tanker, reaktioner og fortolkninger af komplekse situationer, er en god forudsetning for et godt lederskab
Som leder, er udfordringen, at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives. Mange arbeidspladser har et højt sygefravær, stor personaleudskiftning, kommunikations- og samarbejdsproblemer, magtkampe og mobning.

Hvordan skal man som leder takle disse problematikker?

Jeg kan tilbyde et mere personlig lederudviklingsforløb, hvor vi går ind og undersøger hvad der er problematisk, og videre finde en forståelse hvorfor det ser ud som det gør, og arbejde videre med hvordan den enkelte skal forholde sig anderledes til problemet. Dette er til gavn for alle, da undersøgelser viser, at god ledelse, medarbejdertrivsel og resultater hænger sammen (Kuvaas, 2012).

Jeg arbejder ud fra et relationelt og anerkendende grundlag. Det vil sige, at tage fat i det der opstår i relationer mellem mennesker, og med antagelsen af, at mennesket, og dig som leder, har de bedste hensigter, gerne vil bidrage konstruktivt og har gode egenskaber som leder.

Min erfaring er, at mange har glæde af at lære denne tilgang at kende og bruge det i arbejdet som leder, således, at fokus som leder bliver af en mere relationel lederstil, som i højere grad involverer medarbejderne.
Etter et forløb hos mig, vil dette eksempelvis vise sig i en bedre kommunikation, bedre til at håndtere konflikter, virke tydeligere og dyktigere til at deligere og følge op på aftaler.

Mange større og mindre virksomheder vurderer sine leder med forskellige målinger og metoder, som eksempelvis 360 grader metoden. Dette kan være udfordrene og svært for ledere, og udfordringen for mange virksomheder og ledere, ligger i hvad man gør efter disse målinger, hvilken hjælp og støtte får den enkelte leder til at forholde sig til denne måling.

Jeg tilbyder følgende forløb:

Efter aftale med virksomheden, starter forløbet med et  klinisk interview, Adult Attachment Interview (AAI), baseret på et tilknytningsteoretisk forståelse( Bowlby, Ainsworth, Main).
Interviewet spørger ind til den enkeltes historie, og hvordan personen reflekterer over sin historie idag. Dette tager 1-2 timer. Dette kodes af mig, der er sertificeret AAI koder hos Main& Hesse, Berkely, USA i 2004.
Ud fra dette vises en tilknytningsstil, som viser sig i relationer og reaktionsmønstre både i forhold til medarbejdere, egen leder, kollegaer, intern ledergruppe og eksterne kunder. Dette arbejder vi blandt andet med i det videre forløb.

Erfaringsmæssigt, er et samtaleforløb på rundt 10 sessioner, et godt udgangspunkt.
pris: 22.000 kr., hvoraf 4.000 for AAI kr. og 1.800 kr. pr. session

Du er velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende samtale på telefon 2636 3017 eller info@renatesommerstad.dk.