Individuel Terapi

Individuel terapi er et længerevarende samtaleforløb, hvor der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

Det kan være alle former for problematikker den enkelte synes er svært. I mange tilfælde kan en psykolog gøre disse svære situationer lettere at håndtere og bearbejde, som f.eks.

  • Stress
  • Angst
  • Lavt selvværd
  • Depression
  • Sorg
  • Livskriser
  • Utroskab óg andre problemer i ægteskabet/parforholdet
  • Stress på arbejdspladsen
  • Ungdomsproblemer, det at blive “voksen”.

Det kan være nogle gentagne mønstre der præger ens liv på en negativ måde, men som kan være svære at ændre.

Mange unge mennesker har det svært i slutnigen og efter endt skolegang, hvad skal man videre, hvem er man, hvordan bliver man, og hvad vil det sige at blive voksen. Hvilke krav stille man til sig selv og hvilke krav synes man omgivelsene stiller.

Personer der ønsker et individuelt terapeutisk forløb, kan have mange og forskellige motivationer. Men fælles for de fleste er følelse af psykisk ubehag og ubalance. Der kan være problemer i forhold til sig selv eller i forhold til omgivelserne. Dette kan give sig udsalg i følelser som uro, ensomhed, nedtrykthed, vrede eller sorg.